Операції з іноземною валютою

   Клієнти Банку можуть скористатись послугами Банку при проведенні переказів іноземної валюти за кордон, міжнародних розрахунків, купівлі, продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України.

  Операції з іноземною валютою здійснюються Банком згідно порядку та умов, передбачених в Додатку 1 до Договору банківського рахунку фізичної особи. 


    Працівники Банку завжди готові надати своїм клієнтам кваліфікаційні консультації щодо проведення ними операцій з іноземною валютою.

Банк надає наступні послуги фізичним особам:1)      Супроводження неторгівельних операцій
 
 
2)      Супроводження кредитів від нерезидентів
 
 
3)      Супроводження інвестиційної діяльності

 
4)      Здійснення операцій, що передбачають отримання е-лімітів НБУ

5)      Валютно -обмінні операції

Детальніше

Можливості та переваги обслуговування в нашому Банку:

      1.Купівля/продаж безготівкової іноземної валюти поточного дня (за умови дотримання регламенту подання відповідних Заяв).

Попередження!

  • Заяви купівлі/продажу/обміну іноземної валюти або банківських металів (далі - Заява), Банком приймаються до виконання у час, не пізніше 15:00, і виконуються Банком у день прийняття. Заяви, що прийняті Банком пізніше зазначеного часу, виконуються наступного робочого дня. Банк виконує Заяву, отриману після 15:00 год. за умови наявності у Банку можливості виконати зазначені операції в день отримання Заяви.
  • Клієнт має право відкликати з Банку Заяву про проведення валютної операції до моменту її виконання Банком (в повній або частковій сумі, шляхом подання листа про відкликання Заяви, складеного в довільній формі та підписаного особою або її представником.
  • В разі дотримання строків та порядку відкликання Заяв про проведення валютної операції, Клієнт не відшкодовує Банку витрат, пов’язаних з цією процедурою. 


      2.   Швидкі конверсійні операції.

      3. Вигідні курси і тарифи.

    4.Зарахування національної валюти від продажу Клієнтом коштів в іноземній валюті у день виставлення Заяви, за умови дотримання регламенту подання відповідних Заяв (зазначений  в Додатку 1 до Договору банківського рахунку з фізичною особою).

      5. Усі міжнародні платежі Клієнтів Банку здійснюються терміново без додаткових комісій.

Попередження!

  • Платіжні інструкції в іноземній валюті або банківських металах (далі – Платіжні інструкції) заповнюються Клієнтом власноруч, після надання останнім необхідного пакету документів (для окремих видів валютних операцій, у разі запиту Банку). Платіжні інструкції у Доларах США та ЄВРО приймаються Банком для виконання до 13:00. Платіжні інструкції у Фунтах стерлінгах приймаються для виконання Банком не пізніше 11:00. У разі надання платіжних інструкцій пізніше зазначеного часу, Банк виконує їх наступного операційного дня.

      

      6. Індивідуальний підхід до кожного Клієнта. 

      7. Конфіденційність.

З правилами заповнення Платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах, ви можете ознайомитись за посиланням нижче:
 

https://tc-bank.com/ua/platizhni-instruktsiyi-v-inozemniy-valyuti.html

З тарифами за операціями в іноземній валюті, можна ознайомитись за посиланням:

https://tc-bank.com/ua/rozrahunkovo-kasove-obslugovannya.html


 

 АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» попереджає про:

     1)   можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • Банк не гарантує виконання клієнтських Заяв на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти або банківських металів або Платіжних інструкцій в іноземній валюті або банківських металах поточного операційного дня у разі недотримання Клієнтом регламенту їх подання;
  • Банк не несе відповідальності за ринкові курсові валютні  коливання, в момент виконання клієнтських Заяв на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти або банківських металів;
  • Банк не несе відповідальності за повернення/неповернення клієнтських платежів в іноземній валюті банками кореспондентами/бенефіціарами (включаючи, за списання ними комісійних винагород), повернення коштів через некоректно вказані Клієнтом реквізити бенефіціара, зупинення та повернення платежу фінансовим моніторингом банку-бенефіціара, неповернення платежу через шахрайські дії бенефіціра, тощо.
  • Банк не несе відповідальності за непроінформованість Клієнта про діючі тарифи за надані послуги.

 

     2) те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання  пакета банківських послуг);

     3) те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

     4) можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;