Lease of individual safes

         Оренда індивідуальних сейфів

        Банк забезпечує цілковиту безпеку Ваших цінностей та неможливість доступу до Вашого сейфа сторонніх осіб.

        До Ваших послуг – сейфи різних габаритів, на зручний для Вас строк (від одного дня) та за доступними тарифами.

       Для того, щоб скористатися послугою, зверніться до Банку за адресою: Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7 та оформіть договір про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу для зберігання цінностей.

        Плата за послуги Банку з надання в оренду індивідуальних сейфів вноситься в день підписання договору.

        Банк бере заставу за ключі від обраної Вами скриньки, що повертається по закінченні дії договору оренди, та повернення ключів. Застава за ключ становить 2500,00 гривень та сплачується в день оформлення договору оренди

       Детальну інформацію щодо наявності вільних скриньок та умов оренди, тарифів Ви можете дізнатись безпосередньо у  АТ БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ» за адресою: Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7 або зателефонувавши до Банку за номером: 380 (44) 206-33-59.

 АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» попереджає про:

1) можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • у разі втрати ключа сума грошової застави Орендарю не повертається;
  • у разі втрати двох ключів, Орендар оплачує відкриття сейфу та встановлення нового замку;
  • у випадку пошкодження Орендарем сейфу ремонтні роботи оплачуються за рахунок Орендаря;
  • Орендар відповідає за завдані матеріальні та моральні збитки Банку у разі зберігання у сейфі предметів або речовин, які заборонені для зберігання та зазначені в Договорі
  • Якщо термін дії цього Договору закінчився, а Орендар не з`явився до Банку та не забрав майно із сейфу, то у разі витребування такого майна Орендарем або іншим законним одержувачем (спадкоємцем, правонаступником Орендаря) Банк має право притримати таке майно до моменту оплати штрафних санкцій за фактичний термін збереження майна у розмірі відповідно до діючих тарифів Банку та умов цього Договору
  • У випадку, якщо Орендар, за перебігом п´яти років після закінчення строку оренди сейфу не пред'явив вимоги до Банку про повернення його вмісту (майна), за умови відсутності спадкоємців цього майна та інших випадків вилучення такого майна згідно чинного законодавства (конфіскація, реквізиція, викуп у суспільних цілях тощо), Банк вважається таким що добросовісно заволодів чужим майном на підставі набувальної давності, якщо інше не буде передбачено законодавством України
  • При достроковому розірванні Договору з ініціативи Орендаря - орендна плата не повертається.

2) те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

3) те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

4) можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;