Послуги депозитарної установи

         АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія серія АЕ № 286715 від 12 листопада 2013 року,  строк дії – необмежений).

         Депозитарна установа АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» пропонує повний комплекс депозитарних послуг фізичним особам (резидентам та нерезидентам). Депозитарна установа у порядку, передбаченому законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та Публічної пропозиції на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, надає послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента в системі депозитарного обліку, проводить депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надає інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності.АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» попереджає про:

 

1)      можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

         -        За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, які передбачені Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, Депонент зобов’язаний на вимогу Депозитарної установи, сплатити пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення виконання зобов’язання, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня. До погашення заборгованості Депонентом Депозитарна установа призупиняє проведення будь-яких операцій щодо виконання розпоряджень Депонента по рахунку в цінних паперах Депонента, інших вимог Депонента, розпорядника рахунком у цінних паперах Депонента.

         Оплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов'язків за Договором.

 

2)      те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

3)      те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

4)      можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.Високий досвід фахівців у сфері фондового ринку України гарантує комфортну співпрацю та якісне обслуговування. 

Пропонуємо своїм клієнтам гнучкі та зручні тарифи на депозитарні послуги.

 

Контакти Відділу депозитарної діяльності:

Місце знаходження: 01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 7

Поштова адреса: 01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 7

Телефон: +38 (044) 206 33 88, +38 (096) 809 15 77

Контактна особа: Федишен М.В.

E-mail: zberigach@tc-bank.com 
             depozitariy@tc-bank.com