Операції з іноземною валютою

     Клієнти Банку, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, можуть скористатись послугами Банку при проведенні міжнародних розрахунків, купівлі, продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України.

    Порядок та умови проведення операцій з іноземною валютою, здійснюються Банком згідно Додатку 1 до Договору банківського рахунку юридичної особи/ Договору банківського рахунку фізичної особи підприємця.  Працівники Банку завжди готові надати своїм клієнтам кваліфікаційні консультації щодо проведення ними зовнішньоекономічної діяльності.

Банк надає послуги у напрямку зовнішньоекономічної діяльності:
       1)      Обслуговування імпортних договорів
       2)      Обслуговування експортних договорів
       3)      Супроводження кредитів від нерезидентів
       4)      Супроводження інвестиційної діяльності
       5)      Здійснення операцій, що передбачають отримання е-лімітів НБУ
       6)      Супроводження неторгівельних операцій

 
       Можливості та переваги обслуговування в нашому Банку:

    1.Купівля/продаж безготівкової іноземної валюти поточного дня (за умови дотримання регламенту подання відповідних Заявок);

          Попередження!
  • Заяви купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, Банком приймаються до виконання у час, не пізніше 15:00, і виконуються Банком у день прийняття. Заяви купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, що прийняті Банком пізніше зазначеного часу, виконуються наступного робочого дня. Банк виконує Заяву, отриману після 15:00 год. за умови наявності у Банку можливості виконати зазначені операції в день отримання Заяви.
  • Клієнт має право відкликати з Банку Заяву про проведення валютної операції до моменту її виконання Банком (в повній або частковій сумі, шляхом подання листа про відкликання Заяви, складеного в довільній формі та підписаного особою або її представником.
  • В разі дотримання строків та порядку відкликання Заяв про проведення валютної операції, Клієнт не відшкодовує Банку витрат, пов’язаних з цією процедурою.
 
     2. Швидкі конверсійні операції;
     3. Вигідні курси і тарифи;

         Попередження!
  • Клієнт зазначає у Заяві про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти у графі «Курс» «за курсом банку» або фіксує попередньо погоджений з банком актуальний ринковий курс.
  • В разі зазначення Клієнтом у графі «Курс» «за курсом банку», Банк самостійно встановлює курс проведення операції купівлі/продажу/обміну іноземної валюти.
      4. Зарахування національної валюти від продажу Клієнтом коштів в іноземній валюті у день виставлення Заявки, за умови дотримання регламенту подання відповідних Заяв (зазначений  в Додатку 1 Договору банківського рахунку юридичної особи).

     5. Усі міжнародні платежі Клієнтів Банку здійснюються терміново без додаткових комісій;

         Попередження!
  • Платіжні доручення в іноземній валюті заповнюються Клієнтом власноруч або засобами програмно-технічного комплексу „Клієнт- Internet-Банк” (IFOBS),  після надання останнім необхідного  пакету документів (для окремих видів валютних операцій, у разі запиту Банку). Платіжні доручення в іноземній валюті, а саме  у Доларах  США та ЄВРО приймаються Банком для виконання  до 13:00.  Платіжні доручення в іноземній валюті, а саме  у Рублях Росії та Фунтах стерлінгах приймаються для виконання Банком не пізніше 11:00. У разі надання платіжних документів пізніше зазначеного часу, Банк виконує їх наступного операційного дня.
  • Клієнт має право відкликати з Банку Заяву/Платіжне доручення на проведення валютної операції до моменту її виконання Банком у повній або частковій сумі шляхом подання листа про відкликання Заяви/ Платіжного доручення, складеного в довільній формі в паперовому вигляді  ( підписаного особою або її представником ) або в електронному вигляді (засобами .програмно-технічного комплексу „Клієнт- Internet-Банк” (IFOBS).
     6. Своєчасне повідомлення Клієнтів Банку про можливе перевищення контрольного строку за експортними/імпортними операціями;
     7. Зручне здійснення операцій за допомогою системи Інтернет-банкінгу;
     8. Індивідуальний підхід до кожного Клієнта;
     9. Конфіденційність.

         З правилами заповнення Платіжного доручення в іноземній валюті, ви можете ознайомитись за посиланням нижче:

 
З платіжними інструкціями в іноземній валюті, можна ознайомитись за посиланням:
 
З тарифами за операціями в іноземній валюті, можна ознайомитись за посиланням: