Умови внесення готівкових коштів та обмеження на здійснення видаткових операцій

До уваги клієнтів – фізичних осіб

 

Повідомлення про умови внесення готівкових коштів та обмеження на здійснення видаткових операцій протягом дії воєнного стану

(на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні)

 

З метою належного виконання АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі - Банк) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та з урахуванням особливостей виконання окремих його вимог протягом дії воєнного стану повідомляємо наступне.

Під час внесення клієнтом - фізичною особою на поточний рахунок готівкових коштів (одноразово або декілька разів протягом календарного місяця) у загальному розмірі, який дорівнює або перевищує 400 000,00 грн. або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, обов`язковим є надання документів або відомостей щодо джерел походження коштів.

В разі не надання на вимогу працівника Банку відповідних документів або відомостей для встановлення джерел походження готівкових коштів забороняється здійснювати видаткові операції (видавати кошти в готівковій формі, проводити їх переказ, інші видаткові операції) з такими коштами крім випадків переказу таких коштів на:

1) рахунки Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для надання допомоги Збройним Силам України;
2) поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України для благодійної допомоги та забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення;
3) рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.

Після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни Банк має право здійснювати видаткові операції за поточними рахунками клієнтів - фізичних осіб з коштами, внесеними ними у готівковій формі, після вжиття заходів для встановлення джерел походження таких коштів відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1.Заборона видачі в Україні готівкових коштів у гривнях з рахунку Клієнта в національній валюті в обсязі, що перевищує 100 000.00 гривень у день (без урахування комісії Банку).

2. Заборона видачі в Україні готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку Клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100 000.00 гривень у день (без урахування комісії Банку).

3. Заборона видачі за межами України готівкових коштів:
1) з усіх рахунків Клієнта Банку, відкритих у національній валюті, в обсязі, що перевищує в еквіваленті 12 500.00 гривень на кожні сім календарних днів;
2) з рахунку Клієнта Банку, відкритого в Україні в іноземній валюті, у загальному обсязі, що перевищує в еквіваленті 100 000.00 гривень у день (без урахування комісії банку) - до загального обсягу враховується сума готівкових коштів в іноземній валюті, які видано того самого дня з рахунку цього Клієнта в іноземній валюті в межах України.

Про умови користування фінансовими послугами під час дії воєнного стану можна ознайомитись на сайті Національного банку України за посиланням  https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/.
На порталі розміщено актуальну інформацію про роботу фінансової системи та умови користування фінансовими послугами під час воєнного стану.З повагою, керівництво АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»