general information

 

Інформація АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

для ознайомлення споживачів фінансових послуг

(надається з метою належного інформування клієнтів - фізичних осіб із додержанням вимог статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг)

 

1. Інформація про АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі – Банк)

1.1

Повне найменування Банку

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

1.2

Місцезнаходження Банку

 

01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7

 

1.3

Контактна інформація Банку

Адреса електронної пошти: bank@tc-bank.com

Контактні телефони:

+380 (44) 206-33-50; +380 (44) 206-33-59;

+380 (44) 206-33-86 – у випадку запитань, втрати/крадіжки електронного платіжного засобу.

З місцезнаходженням та режимом роботи Банку/відділень можна ознайомитися за гіперпосиланням:

https://tc-bank.com/ua/kontakti.html

 

1.4

Відомості:

- про державну реєстрацію;

- щодо включення Банку до Державного реєстру банків; 

- про ліцензії та дозволи, надані Банку

Банк зареєстрований 10.03.2004, код ЄДРПОУ 26519933.

Інформація щодо включення до Державного реєстру банків:

  • реєстраційний номер 291;
  • дата внесення до реєстру 10.03.2004.

 

Банк на підставі банківської ліцензії має право надавати банківські послуги. Запис у Державному реєстрі банків про право Банку на здійснення банківської діяльності під номером 211.

Витяг з Державного реєстру банків від 16.08.2021

 

Крім того Банк має право здійснювати діяльність на фондовому ринку на підставі:

 

Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: Брокерська діяльність (серія АД № 075833 від 08.09.2012, строк дії ліцензії – необмежений);

 

Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Депозитарна діяльність депозитарної установи

(серія АЕ № 286715 від 12.11.2013, строк дії ліцензії – необмежений).

 

 

1.5

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Банку

 

Національний банк України:

Місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, м. Київ, Україна, 01601

Контактний телефон (гаряча лінія): 0 800 505 240.

Офіційний вебсайт: https://bank.gov.ua

 

2. Інформація про фінансові послуги

 

2.1

Перелік банківських послуг, що надаються Банком клієнту

Банк відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських, фінансових та інших послуг та операцій, зокрема:

1) залучення у вклади (депозити) коштів від  фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та рахунків умовного зберігання (ескроу);

3) кредитні операції;

4) надання в оренду індивідуального банківського сейфа;

5) інші.

Більш деталізований перелік послуг та операцій розміщено на окремих сторінках опису відповідної послуги Банку.

2.2

Гіперпосилання на вебсторінку Банку, де розміщено, в залежності від виду послуг, інформацію про:

- істотні характеристики банківських послуг [для послуг з надання споживчого кредиту та залучення банківського вкладу (депозиту)] та умови і порядок надання (для інших банківських послуг);

- вартість, ціну (тарифи, процентні ставки) залежно від виду банківської послуги [для вкладів (депозитів) - зазначається мінімальне їх значення, а для кредитування - максимальне], порядок їх визначення та сплати, період, протягом якого вони застосовуються, та розмір після завершення цього періоду;

- умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії;

- суму (ліміт), на яку (ий) може бути надана банківська послуга (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального);

- наявність, перелік і вартість додаткових та супутніх послуг банку, кредитних посередників та третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку;

- попередження для Клієнта у зв’язку з отриманням послуги та укладенням договору.

 

1. Щодо послуг залучення банківського вкладу (депозиту):

https://tc-bank.com/ua/depozity.html

 

2. Щодо послуг з надання споживчого кредиту:

https://tc-bank.com/ua/krediti.html

 

3. Щодо послуг з відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, зокрема:

 

3.1. розрахунково-касове обслуговування:

https://tc-bank.com/ua/rozrahunkovo-kasove-obslugovannya.html

 

3.2.операції з іноземною валютою:

https://tc-bank.com/ua/operatsiyi-z-inozemnoyu-valyutoyu.html

 

3.3. операції з електронними платіжними засобами:

https://tc-bank.com/ua/platizhni-kartki.html

 

4. Щодо послуг з надання в оренду індивідуального банківського сейфа:

https://tc-bank.com/ua/orenda-individualnih-seyfiv.html

 

5. Щодо послуг з торгівлі цінними паперами:

https://tc-bank.com/ua/poslugi-z-torgivli-tsinnimi-paperami-2.html

6. Щодо послуг депозитарної установи:

https://tc-bank.com/ua/poslugi-depozitarnoyi-ustanovi-2.html

 

 

2.3

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)

 

На поточний момент – відсутні.

У випадку залучення Банком посередників для надання посередницьких послуг – інформація про них зазначатиметься на сторінці опису відповідної послуги Банку.

 

2.4

Умови користування фінансовими послугами під час дії воєнного стану 

Про умови користування фінансовими послугами під час дії воєнного стану можна ознайомитись на сайті Національного банку України за посиланням  https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/.

 

На порталі розміщено актуальну інформацію про роботу фінансової системи та умови користування фінансовими послугами під час воєнного стану.

3. Інформація про договір про надання фінансової послуги

 

3.1

Гіперпосилання на вебсторінку Банку, де розміщено умови типових договорів про надання банківських послуг

1.Типові договори банківського вкладу(депозиту):

https://tc-bank.com/ua/depozity.html

 

2. Типовий договір банківського рахунку;

Типовий договір рахунку умовного зберігання(ескроу);

Публічна пропозиція на укладення Договору про надання разових платіжних послуг:

 https://tc-bank.com/ua/formi-dogovoriv.html

 

3. Типовий договір про відкриття поточного рахунку та обслуговування  банківського електронного платіжного засобу:

https://tc-bank.com/ua/tipovi-formi-dogovoriv.html

 

4. Типовий договір оренди індивідуального сейфу:

https://tc-bank.com/ua/orenda-individualnih-seyfiv.html

 

5. Публічна пропозиція про надання інвестиційних послуг;

Типові договори за послугами з ЦП:

https://tc-bank.com/ua/tipovi-dogovori-2.html

6. Публічна пропозиція на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах:

https://tc-bank.com/ua/publichna-propozitsiya-at-bank-trast-kapital-2.html


 

3.2

Договір про надання фінансових послуг споживачу передбачає:

а) право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту –  Законом України "Про споживче кредитування";

б) право клієнта відмовитися від договору у порядку та на умовах, передбачених законодавством та/або договором між Банком та Клієнтом;

в) в залежності від виду обраної фінансової послуги клієнтом, договором може бути визначений мінімальний строк дії договору;

г) право клієнта розірвати/ припинити договір, достроково виконати зобов’язання за договором; виключення складають договори банківського строкового вкладу (депозиту), коли це можливе виключно у випадках, передбачених умовами договору банківського строкового вкладу (депозиту).

Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором.

Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності. Клієнт має право у будь-який час достроково повністю повернути кредит;

ґ) порядок внесення змін та доповнень відповідно до якого зміни вносяться у встановлені договором строки.

д) збільшення фіксованої процентної ставки за договором за погодженням із споживачем, в тому числі у випадках прямо передбачених договором.

 

4. Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

 

4.1

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Позасудовий розгляд скарг Клієнтів здійснюється шляхом розгляду Банком письмових звернень клієнтів.

Інформація про порядок подання звернення, перелік контактних даних Банку розміщено за гіперпосиланням:

https://tc-bank.com/ua/zahist-prav-spozhivachiv.html

 

Гіперпосилання на розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень:

 https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

 

Клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. (Клієнти - споживачі фінансової послуги звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

4.2

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 28 квітня 2004 року та має відповідне Свідоцтво №163 від 28.04.2004р.

ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

З 13 квітня 2022 року, дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», ПРОТЯГОМ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ТА ТРЬОХ МІСЯЦІВ З ДНЯ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ ЧИ СКАСУВАННЯ ФОНД ВІДШКОДОВУЄ КОЖНОМУ ВКЛАДНИКУ БАНКУ КОШТИ В ПОВНОМУ РОЗМІРІ ВКЛАДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДСОТКИНАРАХОВАНІ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ДНЯ, ЩО ПЕРЕДУЄ ДНЮ ПОЧАТКУ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ.

 

Після завершення тримісячного періоду з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантуватиме відшкодовування коштів в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 600 тисяч гривень, незалежно від кількості рахунків в одному банку.

 

Детальну інформацію розміщено на сайті Банку за гіперпосиланням:

https://tc-bank.com/ua/fond-garantuvannya-vkladiv.html

 

5. Інформація, наведена на сайті Банку з метою надання за вимогою клієнта

 

5.1

Відомості про фінансові показники діяльності Банку та його економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню

Відомості про фінансові показники діяльності Банку та його економічний стан розміщено в розділі Про банк:

Показники діяльності банку

 

 

5.2

Перелік керівників Банку та його відокремлених підрозділів

Перелік керівників Банку розміщено в розділі Про банк за гіперпосиланням:

https://tc-bank.com/ua/kerivnitstvo.html

 

Відокремлені підрозділи відсутні

 

5.3

Кількість акцій Банку та розмір часток, які знаходяться у власності членів Правління Банку, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Банку або належна їм кількість акцій Банку перевищують 5 відсотків

Інформація про структуру власності Банку та її ключових учасників розміщена у розділі Про банк:

 Структура власності

5.4

Інша інформація, право на отримання якої визначено законодавством

Знаходиться у вільному доступі на сайті Банку, інших порталах відкритих даних.