Consumer protection

 

Шановні Клієнти,

 

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»  докладає максимум зусиль для захисту прав наших Клієнтів.

 

З цією метою повідомляємо Вам про наступне.

 

Відносини Банку з Клієнтом регулюються законодавством України, зокрема законом України Про захист прав споживачів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text та законом України Про звернення громадян https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text,   нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між Клієнтом та Банком.

 

Банк запроваджує всі максимальні заходи для уникнення конфліктів між Банком та його Клієнтами.

 

Клієнти Банку в будь-який час мають право звернутися до Банку або до його посадових осіб із пропозиціями(зауваженнями) та скаргами, що стосуються діяльності Банку, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх прав та законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання; викладено суть порушеного питання, вашої пропозиції чи скарги.

Банк не розглядає анонімні звернення без імені автора та зазначення місця його проживання.

 

Звернення може бути усним (викладеним клієнтом Банку і записаним посадовою особою Банку на особистому прийомі) або письмовим, надісланим поштою, переданим громадянином особисто до Головного офісу Банку за адресою: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7; надісланим в електронному вигляді на адресу електронної пошти bank@tc-bank.com або розміщеним на сайті Банку за посиланням https://tc-bank.com/ua/otpravte-nam-pismo.html

 

Запис на особистий прийом у Банку здійснюється за номером телефону: 380 (44) 206-33-50 (згідно з тарифами оператора зв'язку).

 

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів.

 

У разі недотримання Банком основних вимог захисту прав споживачів, Клієнт може звернутися зі скаргою до Національного банку України, за наступним посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection або зателефонувати за номером: 0 800 505 240.

 

Подання звернення до Банку або до Національного банку України не позбавляє Клієнта від його права на звернення до суду відповідно до законодавства України за захистом своїх прав та інтересів.