Інформація про проведення Річних Загальних зборів (прийняття рішення Акціонером) та оприлюднення річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2020 рік та проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2021р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» повідомляє про проведення 29.04.2021р. Річних загальних зборів/прийняття рішення Акціонером за наслідками річного 2020 фінансового року.

Інформація за наслідками підсумків діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за  2020 фінансовий рік  та 1 квартал 2021 року буде оприлюднена на сайті Банку , у тому числі надання інформації емітента цінних паперів, в строки визначені законодавством України.