Послуги з торгівлі цінними паперами

Активна та професійна робота АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на фондовому ринку є одним з напрямків розвитку бізнесу Банку. 

 

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: Брокерська діяльність, серія АД № 075833 від 08.09.2012, термін дії ліцензії-необмежений.

Банк є членом Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) – свідоцтво учасника саморегулівної організації №234 від 02.03.2010 року, Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД)​ – свідоцтво про членство в ПАРД №223 від 12.10.2013 року.

 

Банк за дорученням клієнтів надає послуги юридичним та фізичним особам за операціями з цінними паперами на фондовому ринку України (вторинний ринок цінних паперів), у тому числі здійснює операції з: 

-  корпоративними облігаціями; 

-  векселями; 

-  державними цінними паперами; 

-  акціями українських емітентів.

Банк надає аналітичну та консультаційну інформацію.

Банк використовує гнучкі тарифи для клієнтів Банку.

 

За більш детальною інформацією звертайтеся безпосередньо в Банк за адресою: 01103, м. Київ, вулиця Підвисоцького, будинок 7, або зателефонувавши до Відділу цінних паперів за номером: (044) 206-33-85.