Ідентифікація

Шановні Клієнти,

Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-IX  (далі – Закон) Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний здійснювати заходи  належної перевірки.

Обсяг дій при здійсненні кожного із заходів належної перевірки визначається Банком  з урахуванням ризик-профілю клієнта, зокрема рівня ризику, мети ділових відносин, суми здійснюваних операцій, регулярності або тривалості ділових відносин.

Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) здійснюється за умови наявності у Банка підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними, а саме у разі:

-    закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів (в тому числі у випадку вклеювання нової фотокартки в паспорт клієнта при досягненні 25- або 45-річного віку або закінчення строку дії ID-картки).

Також, обов’язково необхідно повідомити Банк про:

-    зміну осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, та зміну їх ідентифікаційних даних;

-    зміну місця проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні клієнта – фізичної особи (представника клієнта);

-    набуття клієнтом (представником клієнта) статусу політично значущої особи (в тому числі стосується членів сім'ї такої особи та/або особи, яка пов'язана з політично значущими особами).

У зв’язку з цим, в разі наявності вищезазначених підстав або в разі отримання повідомлення від Банку про необхідність надати оновлену інформацію щодо ідентифікації, просимо Вас знайти можливість та надати до Банку заповнений опитувальний лист та відповідні підтверджуючі документи. 

Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

У разі неотримання запитуваної інформації від Клієнта протягом зазначеного Банком у запиті строку, Банк має право відмовитися від підтримання ділових відносин/відмовити клієнту у обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у порядку визначеному Законом, зокрема статті 15.

Сподіваємося на Ваше розуміння та плідну співпрацю.

У разі виникнення будь-яких питань, будь-ласка, звертайтесь до АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за контактами, розміщеними на офіційному сайті Банку за посиланням https://tc-bank.com/ua/kontakti.html.