Інформація

Інформація про перенесення дати проведення Річних Загальних зборів (прийняття рішення Акціонером) та термінів оприлюднення річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік та проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2022р.

      У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 дії воєнного стану в Україні, продовженням його дії з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (прийняття рішення Акціонером за наслідками 2021 фінансового року) провести у строк не пізніше 90 днів після дати завершення дії воєнного стану. Дату, час та місце їх проведення буде визначено додатково у відповідності до вимог чинного законодавства України..

      Наглядовою Радою (Протокол №2022-80 від 26.04.2022 року) було розглянуто питання перенесення строків затвердження та оприлюднення річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік, проміжної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за І квартал 2022 року та прийнято рішення розглянути річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік після підтвердження зовнішнім аудитором за результатами щорічної перевірки фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік. Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» забезпечити подання на розгляд Наглядовій Раді  річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2021 рік разом з висновком зовнішнього аудитора. Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» забезпечити подання проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2022р. на розгляд і затвердження  Наглядовою Радою до 29.06.2022р.. Правлінню забезпечити інформування державних контролюючих органів, до компетенції яких віднесено нагляд за дотриманням Банком законодавства щодо порядку оприлюднення інформації за наслідками підсумків діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за  2021 фінансовий рік та 1 квартал 2022 року, у тому числі надання інформації емітента цінних паперів, в строки визначені законодавством України.