Інформація про перенесення дати проведення Річних Загальних зборів (прийняття рішення Акціонером) та термінів оприлюднення річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 рік та проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2020р.

      З метою дотримання положень Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (прийняття рішення Акціонером за наслідками річного 2019 фінансового року) провести у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Дату, час та місце їх проведення буде визначено додатково у відповідності до вимог чинного законодавства України.

      Наглядовою Радою (Протокол №2020-09 від 30.04.2020 року) було розглянуто питання перенесення строків затвердження та оприлюднення річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 рік, проміжної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за І квартал 2020 року та прийнято рішення розглянути річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 рік після підтвердження зовнішнім аудитором за результатами щорічної перевірки фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 рік. Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» забезпечити подання на розгляд Наглядовій Раді  річний фінансовий звіт АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 рік разом з висновком зовнішнього аудитора. Правлінню АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» забезпечити подання проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2020р. на розгляд і затвердження  Наглядовою Радою до 29.06.2020р.. Правлінню забезпечити інформування державних контролюючих органів, до компетенції яких віднесено нагляд за дотриманням Банком законодавства щодо порядку оприлюднення інформації за наслідками підсумків діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за  2019 фінансовий рік та 1 квартал 2020 року, у тому числі надання інформації емітента цінних паперів, в строки визначені законодавством України.