Інформація про проведення Річних Загальних зборів (прийняття рішення Акціонером) та оприлюднення річної фінансової звітності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2019 рік та проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2020р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» повідомляє про проведення 25.06.2020р. Річних загальних зборів/прийняття рішення Акціонером за наслідками річного 2019 фінансового року.

Інформація за наслідками підсумків діяльності АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за  2019 фінансовий рік  та 1 квартал 2020 року буде оприлюднена на сайті Банку, у тому числі надання інформації емітента цінних паперів, в строки визначені законодавством України.