Оголошення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» щодо умов та порядку проведення конкурсу на вибір аудиторської компанії для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

Оголошення АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

щодо умов та порядку проведення конкурсу на вибір аудиторської компанії для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

 

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» оголошує конкурс на вибір аудиторської компанії для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, складеної у відповідності з МСФЗ та з урахуванням вимог НБУ (постанова НБУ №373 від 24.10.2011, постанова НБУ №90 від 02.08.2018, рішення НБУ №274-рш від 09.04.2019).

До конкурсного відбору запрошуються аудиторські компанії, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», мають дозвіл на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності банків та включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

 

Завдання – проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності банку, визначеного законодавством України, за період, що починається 01.01.2021 та закінчується 31.12.2021 року.

Основними критеріями, які визначені банком для відбору аудиторської компанії є:

 1. Досвід роботи аудиторської компанії у сфері аудиту фінансової звітності банків на ринку України.
 2. Наявність кваліфікації у широкому спектрі аудиторських та консультаційних послуг.
 3. Професійний досвід аудиторів, наявність у аудиторів чинних сертифікатів професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
 4. Бездоганна репутація компанії, відсутність фактів порушення законодавства України, Міжнародних стандартів аудита або професійної етики аудиторів.
 5. Відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитися на об’єктивності аудиторської компанії.
 6. Вартість аудиторських послуг.

 

Для участі у конкурсі прохання надати наступну інформацію:

 1. Інформацію про аудиторську компанію, що має включати відомості про:
1)       найменування аудиторської компанії та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
2)    досвід роботи аудиторської компанії, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку;
3)       інформацію про кількість аудиторів, які мають сертифікат аудитора банків
 1. Копію свідоцтва про включення аудиторської компанії до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
 2. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської компанії, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
  1. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторської компанії, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській компанії (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.
 3. Комерційну пропозицію щодо надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, яка включає:
  1. Розрахунок вартості послуг, визначений завданням;
  2. Кількісний та кваліфікаційний склад команди аудиторів, професійний досвід членів аудиторської команди;
  3. Терміни проведення аудиту (орієнтовний графік проведення аудиту).

Комерційну пропозицію та іншу запитувану інформацію прохання надсилати до «15» вересня 2021 року на e-mail: SIN@tc-bank.com, або поштову адресу: м.Київ-01103, вул.Професора Підвисоцького,7.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою.

З повагою,

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»