Операції з іноземною валютою

   Клієнти Банку можуть скористатись послугами Банку при проведенні переказів іноземної валюти на кордон, міжнародних розрахунків, купівлі, продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України.

  Порядок та умови проведення операцій з іноземною валютою, здійснюються Банком згідно Додатку 1 до Договору банківського рахунку фізичної особи .    Працівники Банку завжди готові надати своїм клієнтам кваліфікаційні консультації щодо проведення ними операцій з іноземною валютою.

Банк надає послуги у напрямку зовнішньоекономічної діяльності:

1)      Супроводження неторгівельних операцій
 
 
2)      Супроводження кредитів від нерезидентів
 
 
3)      Супроводження інвестиційної діяльності

 
4)      Здійснення операцій, що передбачають отримання е-лімітів НБУ

5)      Валютно -обмінні операції

 
Можливості та переваги обслуговування в нашому Банку:
 1. Купівля/продаж безготівкової іноземної валюти поточного дня (за умови дотримання регламенту подання відповідних Заявок).
Попередження!
 • Заяви купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, Банком приймаються до виконання у час, не пізніше 15:00, і виконуються Банком у день прийняття. Заяви купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, що прийняті Банком пізніше зазначеного часу, виконуються наступного робочого дня. Банк виконує Заяву, отриману після 15:00 год. за умови наявності у Банку можливості виконати зазначені операції в день отримання Заяви.
 • Клієнт має право відкликати з Банку Заяву про проведення валютної операції до моменту її виконання Банком (в повній або частковій сумі, шляхом подання листа про відкликання Заяви, складеного в довільній формі та підписаного особою або її представником.
 • В разі дотримання строків та порядку відкликання Заяв про проведення валютної операції, Клієнт не відшкодовує Банку витрат, пов’язаних з цією процедурою.
 

     2. Швидкі конверсійні операції;

     3. Вигідні курси і тарифи;

 1. Зарахування національної валюти від продажу Клієнтом коштів в іноземній валюті у день виставлення Заявки, за умови дотримання регламенту подання відповідних Заяв (зазначений  в Додатку 1 Договору банківського рахунку з фізичною особою).
 2. Усі міжнародні платежі Клієнтів Банку здійснюються за терміново без додаткових комісій;
Попередження!
 • Платіжні доручення в іноземній валюті заповнюються Клієнтом власноруч, після надання останнім необхідного пакету документів (для окремих видів валютних операцій, у разі запиту Банку). Платіжні доручення в іноземній валюті, а саме у Доларах США та ЄВРО приймаються Банком для виконання до 13:00. Платіжні доручення в іноземній валюті, а саме у Рублях Росії та Фунтах стерлінгах приймаються для виконання Банком не пізніше 11:00. У разі надання платіжних документів пізніше зазначеного часу, Банк виконує їх наступного операційного дня.
 
 1. Індивідуальний підхід до кожного Клієнта;
 2. Конфіденційність.
З правилами заповнення Платіжного доручення в іноземній валюті, ви можете ознайомитись за посиланням нижче:

З платіжними інструкціями в іноземній валюті, можна ознайомитись за посиланням:
 
 
З тарифами за операціями в іноземній валюті, можна ознайомитись за посиланням:
              https://tc-bank.com/ua/rozrahunkovo-kasove-obslugovannya.html

 


АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» попереджає про:

     1)   можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним                  обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

 • Банк не гарантує виконання клієнтських Заяв на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти або Платіжних доручень в іноземній валюті поточного операційного дня у разі недотримання Клієнтом регламенту їх подання;
 • Банк не несе відповідальності за ринкові курсові валютні  коливання, в момент виконання клієнтських Заяв на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти;
 • Банк не несе відповідальності за повернення/неповернення клієнтських платежів в іноземній валюті банками кореспондентами/бенефіціарами (включаючи, за списання ними комісійних винагород), повернення коштів через некоректно вказані Клієнтом реквізити бенефіціара, зупинення та повернення платежу фінансовим моніторингом банку-бенефіціара, неповернення платежу через шахрайські дії бенефіціра, тощо.
 • Банк не несе відповідальності за непроінформованість Клієнта про діючі тарифи за надані послуги.

 

     2) те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку       або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання             пакета банківських послуг);

     3) те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому             порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

     4) можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних                 каналів комунікації;