Операції з іноземною валютою

     Клієнти Банку можуть скористатись послугами Банку при проведенні переказів іноземної валюти на кордон, міжнародних розрахунків, купівлі, продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України.

    Працівники Банку завжди готові надати своїм клієнтам кваліфікаційні консультації щодо проведення ними операцій з іноземною валютою.

Банк надає послуги у напрямку зовнішньоекономічної діяльності:

1)      Супроводження неторгівельних операцій
 
 
2)      Супроводження кредитів від нерезидентів
 
 
3)      Супроводження інвестиційної діяльності

 
4)      Здійснення операцій, що передбачають отримання е-лімітів НБУ

5)      Валютно -обмінні операції

 
Можливості та переваги обслуговування в нашому Банку:
  1. Купівля/продаж безготівкової іноземної валюти поточного дня (за умови дотримання регламенту подання відповідних Заявок).
Попередження!
  • Заяви купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, Банком приймаються до виконання у час, не пізніше 15:00, і виконуються Банком у день прийняття. Заяви купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, що прийняті Банком пізніше зазначеного часу, виконуються наступного робочого дня. Банк виконує Заяву, отриману після 15:00 год. за умови наявності у Банку можливості виконати зазначені операції в день отримання Заяви.
  • Клієнт має право відкликати з Банку Заяву про проведення валютної операції до моменту її виконання Банком (в повній або частковій сумі, шляхом подання листа про відкликання Заяви, складеного в довільній формі та підписаного особою або її представником.
  • В разі дотримання строків та порядку відкликання Заяв про проведення валютної операції, Клієнт не відшкодовує Банку витрат, пов’язаних з цією процедурою.
 

     2. Швидкі конверсійні операції;

     3. Вигідні курси і тарифи;

  1. Зарахування національної валюти від продажу Клієнтом коштів в іноземній валюті у день виставлення Заявки, за умови дотримання регламенту подання відповідних Заяв (зазначений  в Додатку 1 Договору банківського рахунку з фізичною особою).
  2. Усі міжнародні платежі Клієнтів Банку здійснюються за терміново без додаткових комісій;
Попередження!
  • Платіжні доручення в іноземній валюті заповнюються Клієнтом власноруч, після надання останнім необхідного пакету документів (для окремих видів валютних операцій, у разі запиту Банку). Платіжні доручення в іноземній валюті, а саме у Доларах США та ЄВРО приймаються Банком для виконання до 13:00. Платіжні доручення в іноземній валюті, а саме у Рублях Росії та Фунтах стерлінгах приймаються для виконання Банком не пізніше 11:00. У разі надання платіжних документів пізніше зазначеного часу, Банк виконує їх наступного операційного дня.
 
  1. Індивідуальний підхід до кожного Клієнта;
  2. Конфіденційність.
З правилами заповнення Платіжного доручення в іноземній валюті, ви можете ознайомитись за посиланням нижче:

З платіжними інструкціями в іноземній валюті, можна ознайомитись за посиланням:
 
 
З тарифами за операціями в іноземній валюті, можна ознайомитись за посиланням: