«Політика АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» з ПВК/ФТ»

    Політика АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (надалі – Політика з ПВК/ФТ) регламентує загальні вимоги до належної організації внутрішньобанківської системи протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – внутрішньобанківська система ПВК/ФТ) з метою запобігання використання АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі – Банк) для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ).

Основні принципи Політики з ПВК/ФТ, якими керується Банк під час виконання вимог законодавства України із запобігання та протидії  ВК/ФТ та основні заборони і обмеження зазначені у витягу з Політики з ПВК/ФТ