Послуги депозитарної установи

         АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія серія АЕ № 286715 від 12 листопада 2013 року,  строк дії – необмежений).

         Депозитарна установа АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» пропонує повний комплекс депозитарних послуг юридичним особам (резидентам та нерезидентам). Депозитарна установа у порядку, передбаченому законодавством України, внутрішніми документами Депозитарної установи та Публічної пропозиції на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, надає послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента в системі депозитарного обліку, проводить депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надає інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності.

Високий досвід фахівців у сфері фондового ринку України гарантує комфортну співпрацю та якісне обслуговування. 

Пропонуємо своїм клієнтам гнучкі та зручні тарифи на депозитарні послуги.

 

Контакти Відділу депозитарної діяльності:

Місце знаходження: 01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 7

Поштова адреса: 01103, м. Київ, вул. Пiдвисоцького, 7

Телефон: +38 (044) 206 33 88, +38 (096) 809 15 77

Контактна особа: Федишен М.В.

E-mail: zberigach@tc-bank.com 
             depozitariy@tc-bank.com