Послуги з торгівлі цінними паперами

Активна і професійна робота АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на фондовому ринку є одним з напрямків розвитку бізнесу Банку.
Банк за дорученням клієнтів надає послуги юридичним та фізичним особам за операціями з цінними паперами на фондовому ринку України (вторинний ринок цінних паперів), у тому числі здійснює операції з: 

-  державними цінними паперами; 
-  акціями українських емітентів;
-  іншими цінними паперами.

Банк надає аналітичну та консультаційну інформацію.

Банк використовує гнучкі тарифи для клієнтів банку.

 


АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» попереджає про:

 

1)      можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

-        Повірений(Банк) гарантує, що у разі порушення однією зі Сторін своїх зобов’язань за Договором доручення, винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдані в зв’язку з порушенням збитки відповідно до вимог чинного законодавства України;

-        Повірений(Банк) має право вимагати від Продавця /Покупця (далі – Клієнта) документи і відомості, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, та в разі неотримання запитуваної інформації від Клієнта протягом зазначеного Повіреним строком, Повірений залишає за собою право відмовити Клієнту в обслуговуванні;

2)      те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

3)      те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

4)      можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 


Для отримання послуг та за більш детальною інформацією звертайтеся безпосередньо в Банк за адресою: 01103, м. Київ, вулиця Підвисоцького, будинок 7, або зателефонувавши до Відділу цінних паперів за номером: (044) 206-33-85.