Послуги з торгівлі цінними паперами

Активна і професійна робота АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» на фондовому ринку є одним з пріоритетних напрямків розвитку бізнесу банку. 

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» має ряд ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме:

-  Брокерська діяльність, серія АД № 075833 від 08.09.2012, термін дії ліцензії-необмежений; АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» є членом Першої фондової торгової системи (ПФТС), членом Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) - свідоцтво учасника саморегулівної організації №234 від 02.03.2010 року, Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД)​ - свідоцтво про членство в ПАРД №223 від 12.10.2013 року.Банк за дорученням клієнтів надає послуги з випуску та розміщення цінних паперів, у тому числі: 

- Здійснює операції з корпоративними облігаціями; 

- Здійснює операції з векселями; 

- Здійснює операції з державними цінними паперами; 

- Здійснює операції з акціями українських емітентів; 

- Надає аналітичну та консультаційну інформацію.
 

Банк використовує гнучкі тарифи для клієнтів банку.

За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ цінних паперів:

01103, м. Київ, вулиця Підвисоцького, будинок 7. 
Тел: (044) 206-33-88.