Правила оформлення платіжного доручення в іноземній валюті
 
Платник (юридична чи фізична особа) для здійснення операції з переказу коштів в іноземній валюті з рахунку подає до уповноваженого банку 3 примірники платіжного доручення в іноземній валюті, які мають   бути   заповнені   латинськими   літерами (чорнилами чорного чи синього кольору), які
обов'язково мають містити такі реквізити:

§ назву документа - "Платіжне доручення в іноземній валюті";
§ номер платіжного доручення в іноземній валюті (може містити цифри та літери);
§ дату складання платіжного доручення в іноземній валюті (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);
§ найменування та місце знаходження уповноваженого банку, що обслуговує платника (назви країни і міста);
§ повне або скорочене найменування платника, що збігається з найменуванням платника, яке заявлене ним у картці зі зразками підписів та відбитка печатки [для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (якщо воно є) і документ, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання)], його місцезнаходження (назви країни і міста);
§ номер рахунку платника у форматі IBAN в іноземній валюті, з якого здійснюється переказ коштів;
§ номер рахунку платника у форматі IBAN в національній валюті, з якого здійснюється списання комісійних витрат;
§ цифровий або літерний код іноземної валюти;
§ суму переказу цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою);
§ суму переказу і назву іноземної валюти або виду банківського металу словами;
§ повна назва , Swift –код , адреса банку отримувача;
§ номер рахунку отримувача (чи міжнародний рахунок –IBAN, який є обов'язковим для платежів в будь-якій валюті на користь клієнтів банків в країнах-членах Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони (ES / EEZ);
§ повна назва та адресу отримувача;
§ призначення платежу (ціль платежу);
§ Комісійні - зазначається порядок сплати комісійних винагород (витрат) уповноваженого банку й інших банків за переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів за рахунок платника (OUR) або бенефіціара (BEN), або платника та бенефіціара (SHA), надається право уповноваженому банку утримувати комісійну винагороду без платіжного доручення платника;
 
Платіж у валюті RUB заповнюється російською мовою, і лише сума прописом і паспортні данні резидента вказуються українською мовою (кирилицею).
§ Для відправки платіжного доручення у валюті RUB необхідно вказати такі реквізити:
§ БІК код банку отримувача (9 знаків);
§ кореспондентський рахунок банку отримувача (20 знаків);
§ ІНН отримувача - ідентифікаційний номер платника податків;
§ повну назву та адресу отримувача;
§ призначення платежу /ціль платежу (в призначенні платежу обов’язково необхідно вказувати податок на додану вартість – ПДВ, з ПДВ чи без ПДВ;
§ код валютної операції (код VO).
 
Платіжне доручення в іноземній валюті приймається до виконання протягом 30 днів, починаючи з дня його оформлення.