Розрахунково-касове обслуговання
Документи, які НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ 
  • Фізичним особам –резидентам: паспорт та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.   
  • Фізичним особам - нерезидентам: паспорт, з яким перетинався державний кордон України, міграційний талон та документ, який засвідчую місце проживання або тимчасового перебування на території України.

Типова форма договору: