Операції з іноземною валютою

     Клієнти Банку, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, можуть скористатись послугами Банку при проведенні міжнародних розрахунків, купівлі, продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України.

        Працівники Банку завжди готові надати своїм клієнтам кваліфікаційні консультації щодо проведення ними зовнішньоекономічної діяльності.

Банк надає послуги у напрямку зовнішньоекономічної діяльності:
       1)      Обслуговування імпортних договорів
       2)      Обслуговування експортних договорів
       3)      Супроводження кредитів від нерезидентів
       4)      Супроводження інвестиційної діяльності
       5)      Здійснення операцій, що передбачають отримання е-лімітів НБУ
       6)      Супроводження неторгівельних операцій

 
       Можливості та переваги обслуговування в нашому Банку:

    1.Купівля/продаж безготівкової іноземної валюти поточного дня (за умови дотримання регламенту подання відповідних Заявок);

          Попередження!
  • Заяви купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, Банком приймаються до виконання у час, не пізніше 15:00, і виконуються Банком у день прийняття. Заяви купівлі/продажу/обміну іноземної валюти, що прийняті Банком пізніше зазначеного часу, виконуються наступного робочого дня. Банк виконує Заяву, отриману після 15:00 год. за умови наявності у Банку можливості виконати зазначені операції в день отримання Заяви.
  • Клієнт має право відкликати з Банку Заяву про проведення валютної операції до моменту її виконання Банком (в повній або частковій сумі, шляхом подання листа про відкликання Заяви, складеного в довільній формі та підписаного особою або її представником.
  • В разі дотримання строків та порядку відкликання Заяв про проведення валютної операції, Клієнт не відшкодовує Банку витрат, пов’язаних з цією процедурою.
 
     2. Швидкі конверсійні операції;
     3. Вигідні курси і тарифи;

         Попередження!
  • Клієнт зазначає у Заяві про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти у графі «Курс» «за курсом банку» або фіксує попередньо погоджений з банком актуальний ринковий курс.
  • В разі зазначення Клієнтом у графі «Курс» «за курсом банку», Банк самостійно встановлює курс проведення операції купівлі/продажу/обміну іноземної валюти.
      4. Зарахування національної валюти від продажу Клієнтом коштів в іноземній валюті у день виставлення Заявки, за умови дотримання регламенту подання відповідних Заяв (зазначений  в Додатку 1 Договору банківського рахунку юридичної особи).

     5. Усі міжнародні платежі Клієнтів Банку здійснюються терміново без додаткових комісій;

         Попередження!
  • Платіжні доручення в іноземній валюті заповнюються Клієнтом власноруч або засобами програмно-технічного комплексу „Клієнт- Internet-Банк” (IFOBS),  після надання останнім необхідного  пакету документів (для окремих видів валютних операцій, у разі запиту Банку). Платіжні доручення в іноземній валюті, а саме  у Доларах  США та ЄВРО приймаються Банком для виконання  до 13:00.  Платіжні доручення в іноземній валюті, а саме  у Рублях Росії та Фунтах стерлінгах приймаються для виконання Банком не пізніше 11:00. У разі надання платіжних документів пізніше зазначеного часу, Банк виконує їх наступного операційного дня.
  • Клієнт має право відкликати з Банку Заяву/Платіжне доручення на проведення валютної операції до моменту її виконання Банком у повній або частковій сумі шляхом подання листа про відкликання Заяви/ Платіжного доручення, складеного в довільній формі в паперовому вигляді  ( підписаного особою або її представником ) або в електронному вигляді (засобами .програмно-технічного комплексу „Клієнт- Internet-Банк” (IFOBS).
     6. Своєчасне повідомлення Клієнтів Банку про можливе перевищення контрольного строку за експортними/імпортними операціями;
     7. Зручне здійснення операцій за допомогою системи Інтернет-банкінгу;
     8. Індивідуальний підхід до кожного Клієнта;
     9. Конфіденційність.

         З правилами заповнення Платіжного доручення в іноземній валюті, ви можете ознайомитись за посиланням нижче:

 
З платіжними інструкціями в іноземній валюті, можна ознайомитись за посиланням:
 
З тарифами за операціями в іноземній валюті, можна ознайомитись за посиланням: