Операції з іноземною валютою

 

     Клієнти Банку, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, можуть скористатись послугами Банку при проведенні міжнародних розрахунків, купівлі, продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України.

      Операції з іноземною валютою здійснюються Банком згідно порядку та умов, передбачених в Додатку 1 до Договору банківського рахунку юридичної особи/ Договору банківського рахунку фізичної особи підприємця.  

Працівники Банку завжди готові надати своїм клієнтам кваліфіковані консультації щодо проведення ними зовнішньоекономічної діяльності.

Банк надає послуги у напрямку зовнішньоекономічної діяльності:

       1)      Обслуговування імпортних договорів

       2)      Обслуговування експортних договорів

       3)      Супроводження кредитів від нерезидентів

       4)      Супроводження інвестиційної діяльності

       5)      Здійснення операцій, що передбачають отримання е-лімітів НБУ

       6)      Супроводження неторгівельних операцій

 

       Можливості та переваги обслуговування в нашому Банку:

    1.Купівля/продаж безготівкової іноземної валюти поточного дня (за умови дотримання регламенту подання відповідних Заяв).

          Попередження!

  • Заяви купівлі/продажу/обміну іноземної валюти або банківських металів (далі - Заява), приймаються до виконання Банком у час, не пізніше 15:00, і виконуються Банком у день прийняття. Заяви, що прийняті Банком пізніше зазначеного часу, виконуються наступного робочого дня. Банк виконує Заяву, отриману після 15:00 год. за умови наявності у Банку можливості виконати зазначені операції в день отримання Заяви.
  • Клієнт має право відкликати з Банку Заяву про проведення валютної операції до моменту її виконання Банком (в повній або частковій сумі, шляхом подання листа про відкликання Заяви, складеного в довільній формі в паперовому вигляді  (підписаного особою або її уповноваженим представником) або в електронному вигляді (засобами програмно-технічного комплексу „Клієнт- Internet-Банк” (IFOBS).
  • В разі дотримання строків та порядку відкликання Заяв про проведення валютної операції, Клієнт не відшкодовує Банку витрат, пов’язаних з цією процедурою.

     2. Швидкі конверсійні операції.

     3. Вигідні курси і тарифи.

         Попередження!

  • Клієнт зазначає у Заяві про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти або банківських металів у графі «Курс» «за курсом банку» або фіксує попередньо погоджений з банком актуальний ринковий курс.
  • В разі зазначення Клієнтом у графі «Курс» «за курсом банку», Банк самостійно встановлює курс проведення операції купівлі/продажу/обміну іноземної валюти.

    4. Зарахування національної валюти від продажу Клієнтом коштів в іноземній валюті у день виставлення Заяви, за умови дотримання регламенту подання відповідних Заяв (зазначений  в Додатку 1 Договору банківського рахунку юридичної особи).


     5. Усі міжнародні платежі Клієнтів Банку здійснюються терміново без додаткових комісій.

         Попередження!

  • Платіжні інструкції в іноземній валюті або банківських металах (далі – Платіжні інструкції) заповнюються Клієнтом власноруч або засобами програмно-технічного комплексу „Клієнт- Internet-Банк” (IFOBS),  після надання останнім необхідного  пакету документів (для окремих видів валютних операцій, у разі запиту Банку). Платіжні інструкції у Доларах  США та ЄВРО приймаються Банком для виконання  до 13:00.  Платіжні інструкції у Фунтах стерлінгах приймаються для виконання Банком не пізніше 11:00. У разі надання платіжних документів пізніше зазначеного часу, Банк виконує їх наступного операційного дня.
  • Клієнт має право відкликати з Банку Заяву/ Платіжну інструкцію на проведення валютної операції до моменту її виконання Банком у частковій/повній сумі шляхом подання листа про відкликання Заяви/ Платіжної інструкції, складеного в довільній формі в паперовому вигляді  (підписаного особою або її уповноваженим представником) або в електронному вигляді (засобами програмно-технічного комплексу „Клієнт- Internet-Банк” (IFOBS).

     6. Своєчасне повідомлення Клієнтів Банку про можливе перевищення контрольного строку за експортними/імпортними операціями.

       7. Зручне здійснення операцій за допомогою системи Інтернет-банкінгу.

       8. Індивідуальний підхід до кожного Клієнта.

       9. Конфіденційність.

         З правилами заповнення Платіжної інструкції в іноземній валюті або банківських металах ви можете ознайомитись за посиланням нижче:

 

З платіжними інструкціями в іноземній валюті або банківських металах, можна ознайомитись за посиланням:

https://tc-bank.com/ua/platizhni-instruktsiyi-v-inozemniy-valyuti.html

 

З тарифами за операціями в іноземній валюті, можна ознайомитись за посиланням:

https://tc-bank.com/ua/rozrahunkovo-kasove-obslugovuvannya.html