Розрахунково-касове обслуговуванняАТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» пропонує послуги з відкриття та обслуговування поточних рахунків юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям, нерезидентам-інвесторам.

 

Поточні рахунки відкриваються банком на договірній основі для зберігання коштів та здійснення розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

В межах розрахунково-касове обслуговування Банк надає наступні послуги:
 • Відкриття поточного мультивалютного  рахунку; 
 • Відкриття поточного рахунку зі спеціальними режимами використання; 
 • Переоформлення поточного рахунка; 
 • Закриття поточного рахунка; 
 • Приймання готівки для зарахування коштів на поточний рахунок; 
 • Приймання платежів готівкою (без зарахування на поточний рахунок) з подальшим їх перерахуванням на рахунки в банках у межах України; 
 • Видача готівки з поточних рахунків; 
 • Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів з поточних рахунків; 
 • Зміна умов переказу, його повернення; 
 • Конверсійні операції в безготівковій іноземній валюті; 
 • Операції з продажу іноземної валюти; 
 • Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Типова форма договору: