Відповідно чинного законодавства України, фізичні особи мають право здійснювати іноземні інвестиції за кордон.

Інвестиція за кордон - валютна операція, яка передбачає вкладення резидентами валютних цінностей в об'єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Для здійснення іноземної інвестиції за кордон фізична особа повинна звернутись до Банку та надати необхідні для проведення операції документи. Перелік документів для кожного випадку, Банк визначає самостійно.

Перерахування коштів для здійснення іноземної інвестиції за кордон проводиться Банком в межах встановлених  чинним законодавством України лімітів.