Фізичні особи – резиденти України мають право отримувати кредити/позики в іноземній валюті від нерезидентів.
 
До отримання кредиту / позики в іноземній валюті від нерезидента, фізична особа повинна звернутись до Банку, де відкрито його рахунок, щодо намірів використовувати цей рахунок як рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором кредиту/позики та надати документи/інформацію щодо такого договору.
 
Під час розгляду (первинного аналізу) документів та згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Банк може витребувати додаткові документи (інформацію), що стосуються запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з метою підтвердження або спростування належності операції до сумнівної.
 
Після розгляду документів, Банк зобов’язаний у строк, що не перевищує п’яти робочих днів після дати такого звернення (але не пізніше дня проведення валютної операції за таким договором вперше через цей банк), надати повідомлення про відповідний договір Національному банку України.