До переказів фізичних осіб за поточними неторговельними операціями належать:
 
-  платежі у вигляді процентів за кредитами (позиками);
-  платіж у вигляді процентів, нарахованих за коштами на поточних, вкладних (депозитних) рахунках;
- операції з оплати праці, виплати стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров’я, пов’язаних із виконанням ними трудових обов’язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань,членам їхніх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, виплати премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування;
- виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових органів, а також слідчих та інших правоохоронних органів;
- оплата витрат, пов’язаних зі смертю фізичних осіб за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання);
- операції з оплати платежів, що мають обов’язковий характер, іноземним судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам (уключаючи сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів) в іноземних державах, витрат іноземних адвокатів у разі порушення судових або кримінальних справ за кордоном;
-  оплата зборів (мита) за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;
- оплата фізичними особами лікування в медичних закладах в іноземній державі, а також оплата транспортування хворих на лікування за кордоном;
- оплата фізичними особами навчання і стажування в навчальних закладах в іноземній державі, витрат пов’язаних із ними;
- оплата фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних держав;
- оплата фізичними особами літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;
-  оплата витрат, пов’язаних із відрядженням за кордон;
-  платежі, пов’язані з прийняттям спадщини;
- операції з виплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об’єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;
- оплата фізичними особами продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;
- операції фізичних осіб у разі оформлення виїзду таких осіб за кордон на постійне місце проживання;
- оплата вступних, членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб-нерезидентів.
 
        Фізичні особи можуть не використовувати поточний рахунок при здійсненні переказу іноземної валюти за межі України за поточними неторговельними операціями, якщо в один операційний (робочий) день сума такого переказу (в еквіваленті) не перевищує незначний розмір. Фізичні особи за поточними неторговельними операціями у незначному розмірі не подають документи, що свідчать про наявність у них підстав/зобов’язань для здійснення валютної операції, але мають документально підтвердити суть операції (підтвердити що операція не має на меті отримання прибутку).
          Переказ на суму, що перевищує (в еквіваленті) незначний розмір, здійснюється лише з поточного рахунку фізичної особи і за наявності підтвердних документів.
 
         Підтвердними документами для здійснення переказів в іноземній валюті фізичними особами - резидентами є:
■     договори (контракти);
■     рахунки-фактури;
■     листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб - нерезидентів, повноважних органів іноземних країн;
■     листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн;
■     позовні заяви;
■     запрошення (виклики);
■     документи про родинні стосунки;
■     інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці.