Тарифи

ТАРИФИ  АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

НА ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ

(для корпоративних клієнтів)

 

Найменування послуги

Тариф

VISA Gold

VISA Classic

VISA Electron

Основні послуги *

1

Відкриття карткового рахунку

Не тарифікується

2

Оформлення основної БПК

300 грн. / 2 роки

80 грн. / 2 роки

15 грн. / 1 рік

3

Оформлення додаткової БПК**

300 грн. / 2 роки

80 грн. / 2 роки

15 грн. / 1 рік

4

Переоформлення БПК (основної та додаткових), у тому числі у разі її втрати / викраденні / пошкодженні

300 грн. / 2 роки

80 грн. / 2 роки

15 грн. / 1 рік

5

Незнижуваний залишок на КР 

100 грн.

Поповнення картрахунку та нарахування процентів

6

Готівкове / безготівкове поповнення картрахунку, в тому числі через POS-термінал

Не тарифікується

7

Проценти на залишки на картрахунку

(% річних)

Сума

UAH

До 5000 грн.

0,1%

Від 5000 грн. до 50000 грн.

0,3%

Понад  50000 грн.

0,5%

Розрахунки БПК, отримання готівки, зміна ПІН-коду

8

Отримання оперативної інформації про стан рахунку

- у банкоматах та ПОС-терміналах ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» та банків-пертнерів***

- у банкоматах та ПОС-терміналах інших банків на території України та за кордоном

 

 

 

0,5 грн.

 

 

3 грн.

9

Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:

- ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» та банків-партнерів

- в установах та банкоматах інших банків Україні

- у банках та банкоматах за кордоном

 

 

0,75% min. 1 грн.

 

1,5% + 5 грн.

 

1,5% min 20 грн.

10

Комісія за конвертацію у випадку, якщо валюта рахунку відрізняється від валюти розрахунків

1%

11

Курс, за яким здійснюється розрахунки з МПС по операціях у валюті, що відмінна від валюти картрахунку

Комерційний курс Банку

Зміна умов розрахункового обслуговування

12

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію

Послуга не надається

Послуга не надається

5 грн.

13

Використання недозволеного овердрафту по картрахунках

30 % річних

M-banking та інформація про стан рахунку****

14

Доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт

0,50 грн.

15

Доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт

1,50 грн.

16

Отримання позачергової виписки про стан картрахунку

Не тарифікується

17

Комісія за надання довідки про стан карткового рахунку згідно письмового запиту клієнта

50 грн.

Операції з БПК у разі виникнення надзвичайних ситуацій

18

Запити з приводу розслідування міжнародних платежів, внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int. та інші послуги, пов’язані із взаємодією з VISA Int., (у гривнях по курсу НБУ на день платежу)

Відповідно до тарифів міжнародної платіжної системи VISA Int.

19

Внесення картки до стоп-списку Процесингового центру

15 грн.

20

Запити документів, що підтверджують операцію або безпідставне оскарження операції за ініціативою клієнта

100 грн.

Перелік лімітів*****   

21

Загальна сума оплати товарів чи послуг

50 000 грн.

30 000 грн.

10 000 грн.

22

Загальна сума отримання готівки через касу терміналу за добу

50 000 грн.

30 000 грн.

10 000 грн.

23

Загальна сума отримання готівки в банкоматі за добу

10 000 грн.

5 000 грн.

3 000 грн.

24

Загальна кількість разів успішного використання БПК на добу

10

5

5

           

 

* Комісійна винагорода та інші плати утримуються без стягнення ПДВ.

** Клас додаткової БПК може бути тільки таким, як у основної БПК, або нижче. При закритті картрахунку та основної БПК дія додаткової БПК припиняється.

*** Банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено логотип «УкрКарт».

**** Повідомлення про надходження коштів на картрахунок надходять лише у випадку, якщо сума поповнення становить min 100 грн. / 50 дол. США / 50 ЄВРО. Повідомлення про списання коштів не залежить від суми операції.

***** Перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви Клієнта.


 

 

 

 

ТАРИФИ  АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

НА ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ

МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.

 (зарплатні проекти підприємств)

 

 

Сплачує підприємство

Найменування послуги

Тариф

VISA Gold

VISA Classic

VISA Electron

Virtual Visa

1

Відкриття карткового рахунку

Не тарифікується

2

Оформлення основної БПК / Переоформлення основної БПК після закінчення строку дії

70 грн. /

2 роки

50 грн. /

2 роки

15 грн. /

1 рік

Послуга не надається

3

Зарахування заробітної плати та інших виплат підприємства

1%

 

 

Сплачує працівник*

4

Відкриття карткового рахунку

Не тарифікується

5

Оформлення додаткової БПК / Переоформлення додаткової БПК після завершення строку дії**

70 грн. /

2 роки

50 грн. /

2 роки

15 грн. /

1 рік

15 грн. /

1 рік

6

Переоформлення основної / додаткової БПК за ініціативою клієнта, у тому числі при її втраті / викраденні / пошкодженні

60 грн. /

2 роки

40 грн. /

2 роки

15 грн. /

1 рік

15 грн. /

1 рік

7

Незнижуваний залишок на КР 

10 грн.

Поповнення картрахунку та нарахування процентів

8

Готівкове / безготівкове поповнення картрахунку

Не тарифікується

9

Проценти на залишки на картрахунку

До 10000 грн. - 5% річних

Більше 10000 грн. – 10% річних

Розрахунки БПК, отримання готівки, зміна ПІН-коду

10

Отримання оперативної інформації про стан рахунку

- у банкоматах та ПОС-терміналах ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ»/банків-пертнерів***

- у банкоматах та ПОС-терміналах інших банків на території України та за кордоном

 

0,2 грн.

 

0,5 грн.

Послуга не надається

11

Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту на території України

Не тарифікується

12

Комісія за отримання готівки у касі та банкоматах:

- ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» та банків-партнерів

- в установах та банкоматах інших банків Україні

- у банках та банкоматах за кордоном

 

Не тарифікується

1%+5 грн.

1,5% min 15 грн.

Послуга не надається

13

Курс, за яким здійснюється розрахунки з МПС по операціях увалюті, що відмінна від валюти картрахунку

 Комерційний курс Банку

14

Комісія за конвертацію у випадку, якщо валюта рахунку відрізняється від валюти розрахунків

1%

Зміна умов розрахункового обслуговування
 

Зміна ПІН-коду через банкомат, за операцію

Послуга не надається

Послуга не надається

2 грн.

Послуга не надається

16

Використання недозволеного овердрафту по картрахунках

30 % річних

M-banking та інформація про стан рахунку****

17

Доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів вітчизняних операторів мобільного зв’язку), за кожний звіт

0,50 грн.

18

Доставка SMS-повідомлень через GSM-канал (для абонентів закордонних операторів мобільного зв‘язку), за кожний звіт

1,50 грн.

19

Отримання позачергової виписки про стан картрахунку

Не тарифікується

20

Комісія за надання довідки про стан карткового рахунку згідно письмового запиту клієнта

25 грн.

Операції з БПК у разі виникнення надзвичайних ситуацій

20

Запити з приводу розслідування міжнародних платежів,внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int. та інші послуги, пов’язані із взаємодією з VISA Int., (у гривнях по курсу НБУ на день платежу)

Відповідно до тарифів міжнародної платіжної системи VISA Int.

21

Внесення картки до стоп-списку Процесингового центру

15 грн.

22

Запити документів, що підтверджують операцію або безпідставне оскарження операції за ініціативою клієнта

100 грн.

Перелік лімітів*****   

23

Загальна сума оплати товарів чи послуг

50 000 грн.

30 000 грн.

10 000 грн.

10 000 грн.

24

Загальна сума отримання готівки через касу терміналу за добу

50 000 грн.

30 000 грн.

10 000 грн.

Послуга не надається

25

Загальна сума отримання готівки в банкоматі за добу

10 000 грн.

5 000 грн.

3 000 грн.

Послуга не надається

26

Загальна кількість разів успішного використання БПК на добу

10

5

5

5

 

 

* Комісійна винагорода та інші плати утримуються без стягнення ПДВ.

** При закритті картрахунку та основної БПК дія додаткової БПК припиняється.

*** Банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено логотип «УкрКарт».

**** Повідомлення про надходження коштів на картрахунок надходять лише у випадку, якщо сума поповнення становить min 100 грн. / 50 дол. США / 50 ЄВРО. Повідомлення про списання коштів не залежить від суми операції.

***** Перелік лімітів може бути змінено в індивідуальному порядку згідно письмової заяви клієнта.