ТАРИФИ


Тарифи на операції з цінними паперами (брокерська діяльність):

 

Значення тарифу

Тариф*

Купівля-продаж цінних паперів від імені та за рахунок Клієнта

0,01 % від вартості договору,

але не менше 750,00 грн.

Купівля-продаж цінних паперів від імені Банку та за рахунок Клієнта

0,02 % від вартості договору,

але не менше 750,00 грн.

 

 *Тарифи не включають плату за додаткові послуги, які клієнт отримує від Банка та інших фізичних і юридичних осіб при провадженні операцій з цінними паперами, а саме: послуги пошти, послуги депозитарних установ, банківські розрахунково-касові послуги, послуги центрів сертифікації ключів, тощо.

 

Тарифи затверджені Протоколом №7 засідання Тарифного комітету від 10.07.2019 року.

Введені в дію з 15.07.2019 року.