До валютно-обмінних  операцій належать:

1) купівля у фізичних осіб − резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
2) продаж фізичним особам − резидентам і нерезидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
3) обмін готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави.

Валютно-обмінні  операції   проводяться    в   Банку та  його відділенні за комерційним курсом, встановленим на операційний день.

Операції з продажу готівкової іноземної валюти здійснюються одній особі в один операційний день в сумі, що не перевищує в еквіваленті 400000 гривен в межах Банку.

Обмеження по сумі операції з продажу готівкової іноземної валюти не поширюються на випадок проведення такої операції банком з фізичним особою-резидентом при одночасному дотриманні наступних умов :
  • Фізична особа купує готівкову іноземну валюту і використовує її виключно на меті виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним з уповноваженим банком-кредитором;
  • Банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує об'єм зобов'язань в іноземній валюті фізичного особи-позичальника за кредитним договором.
  • Банк забезпечує контроль за дотриманням фізичною особою-позичальником вимоги про цільове використання купленої готівкової іноземної валюти.