До валютно-обмінних  операцій належать:

1) купівля у фізичних осіб − резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
2) продаж фізичним особам − резидентам і нерезидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
3) обмін готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави.

Валютно-обмінні  операції   проводяться    в   Банку за комерційним курсом, встановленим на час проведення операції.

Банк здійснює валютно-обмінні операції на суму (в еквіваленті), що перевищує незначний розмір, з дотриманням вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації  відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.