Зміна назви Банку

     19 листопада 2018 року здійснено державну реєстрацію нового статуту банку, відповідно до якого статут приведено у відповідність до вимог чинного законодавства змiнено тип та найменування Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал» (ПАТ «АКБ «Траст-капітал»).
     Зміна типу та найменування банку здійснено згідно рiшення акцiонера Публiчного акцiонерного товариства «Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал» №11/2018  від 30 жовтня 2018 року.
     Повне найменування акціонерного товариства (після змін) - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ». Тип акціонерного товариства (після змін)  – приватне.
     Відповідно до вищевикладеного, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» продовжує свою діяльність в результаті зміни типу та найменування Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал».
     Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» (найменування якого змінено) створене на підставі Рішення Установчих зборів (Протокол №1 від 16.06.2009 року) є правонаступником всіх прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» шляхом перетворення у Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал».