Захист персональних даних


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 
            Шановні працівники, клієнти, потенційні клієнти, контрагенти та акціонери (учасники) АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі по тексту - Банк), керівники (засновники/учасники/власники) юридичних осіб, представники юридичних осіб та фізичних осіб та інші фізичні особи (включаючи фізичних осіб-підприємців), з якими Банк має ділові відносини, на  виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Банк повідомляє Вас, про порядок обробки персональних даних та права суб’єктів персональних даних.

            Банк здійснює банківську діяльність, в тому числі в сфері захисту банківської таємниці та персональних даних, виключно у відповідності до вимог чинного законодавства України та вживає всіх необхідних заходів з метою дотримання Конституції України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативно-правових актів України, Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та міжнародних договорів України. 

            Володілець персональних даних – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 26519933, місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7. 

            Основні терміни у сфері захисту персональних даних
            Відповідно до ст.2 Закону України «Про захист персональних даних»:

            Мета обробки персональних даних

            Банк здійснює обробку персональних даних із метою:

            Підстави для обробки персональних даних

            Обробка персональних даних здійснюється Банком за згодою суб’єкта персональних даних, а також в інших випадках, передбачених статтею 11 Закону України «Про захист персональних даних».

 

Підставами обробки персональних даних відповідно до законодавства є:

            Банк здійснює обробку персональних даних, отриманих із загальнодоступних джерел, без згоди суб’єкта персональних даних.

            Звернення фізичної особи до Банку або користування послугами Банку свідчить про згоду такої особи на обробку Банком її персональних даних у зв’язку із таким зверненням чи користуванням послугами Банку.

            Банк здійснює обробку персональних даних до закінчення строків зберігання інформації, визначених законодавством України або внутрішніми документами Банку.

            У разі відкликання фізичною особою згоди на обробку персональних даних без виконання нею процедур, необхідних для припинення договірних або інших відносин з Банком, Банк продовжуватиме обробку персональних даних в межах та обсягах, обумовлених реалізацією існуючих правовідносин та законодавством України, зокрема для захисту Банком своїх прав та законних інтересів за договорами.

            Заперечення особи щодо обробки персональних даних, необхідних Банку для виконання своїх зобов’язань, зокрема відкликання особою згоди на обробку даних, можуть стати підставою для припинення виконання Банком умов укладених договорів.

            Порядок доступу до персональних даних визначається Банком самостійно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

Склад та зміст персональних даних, які обробляються Банком

            Зміст персональних даних, що обробляється Банком, відповідає інформації, отриманій від фізичних осіб або від їх представників чи третіх осіб, а також включає інформацію, що відома/стала відома Банку у зв’язку із реалізацією договірних та інших правовідносин із такими фізичними особами або була отримана із загальнодоступних джерел.

            Банк складає будь-яку інформацію про фізичну особу, в тому числі, однак не виключно щодо:

            Банк збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання послуг, що надаються Банком, сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

            При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи до системи. Інші відомості по трафіку користувача не обробляються і не зберігаються.

            Банк відповідно до чинного законодавства України має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, які містять персональні дані, виключно з метою виконання Банком вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

            Обробка Банком персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних не здійснюється.

            Права суб’єктів персональних даних
            Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб‘єкт персональних даних має право:

 1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. На доступ до своїх персональних даних;
 4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

            Особи, яким передаються персональні дані

            Зміст персональних даних, що обробляються Банком, відповідає інформації, отриманій від фізичних осіб або їх представників чи третіх осіб у процесі обробки Банком персональних даних.

            За наявності підстав Банк має право поширювати (передавати) персональні дані, зокрема:

            Передача персональних даних третім особам здійснюється Банком у зазначених випадках без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення фізичної особи – суб’єкта персональних даних, а також за умови, що сторона, якій передаються персональні дані, вжила заходів щодо забезпечення вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

            Бази персональних даних, володільцем яких є Банк

            Банк з метою здійснення банківської діяльності та на виконання вимог чинного законодавства України здійснює обробку персональних даних фізичних осіб, зокрема: працівників Банку, Клієнтів – фізичних осіб, уповноважених осіб Клієнтів – юридичних осіб, контрагентів та інших осіб. Відповідно, Банк обробляє персональні дані в наступних базах персональних даних:

            Для отримання доступу до персональних даних, а також з інших питань щодо обробки персональних даних у Банку необхідно письмово звертатися за адресою: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7

            Нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних:
Конституція України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80)
Закон України «Про захист персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17)
Закон України «Про банки і банківську діяльність» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14)
Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_363)

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326)

            Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює:

            Уповноважений Верховної Ради з прав людини,

            Україна, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 2/8,

            тел.: (044) 253-75-89; 0800-50-17-20.

            За додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: http://www.ombudsman.gov.ua або на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: www.minjust.gov.ua

 

Повідомлення про включення особистих даних в бази персональних даних КЛІЄНТІВ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних контрагентів АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»